TOMASZYK, M. J. (2009). Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii. Rocznik Integracji Europejskiej, (3), 279–294. https://doi.org/10.14746/rie.2009.3.15