STOLARCZYK, M. (2010). Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosj w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, (4), 29-66. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.2