KIWERSKA, J. (2010). USA–Unia Europejska. Stan i perspektywy relacji transatlantyckich. Rocznik Integracji Europejskiej, (4), 67-86. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.3