REWIZORSKI, M. (2010). Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego – stan obecny i perspektywy. Rocznik Integracji Europejskiej, (4), 137-154. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.7