ŁAKOMY, M. (2010). Misje pokojowe Unii Europejskiej w stosunkach francusko-amerykańskich na przełomie XX i XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, (4), 205–216. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.11