ZAJĄC, J. (2011). Unia Europejska wobec idei państwa palestyńskiego. Rocznik Integracji Europejskiej, (5), 249-262. https://doi.org/10.14746/rie.2011.5.15