OLECHOWSKA, P. (2011). Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analiza prasy regionalnej w latach 2002–2004. Rocznik Integracji Europejskiej, (5), 263-288. https://doi.org/10.14746/rie.2011.5.16