KOŁEK, P. (2011). Unia Beneluksu – nowa odsłona starej współpracy. Rocznik Integracji Europejskiej, (5), 439-452. https://doi.org/10.14746/rie.2011.5.26