LAKOMY, M. (2013). Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego - zarys problemu. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 129-146. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.9