., . (2007). Strona tytułowa i redakcyjna. Rocznik Integracji Europejskiej, (1), 1-6. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/11571