ZOBENIAK, M. (2010). Aleksandra Kruk, Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992, Wydawnictwo UNIKAT 2, Katowice 2010, ss. 201. Rocznik Integracji Europejskiej, (4), 395-397. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.27