REWIZORSKI, M. (2012). Polityka zagraniczna. Aktorzy - potencjały - strategie, red. Teresa Łoś-Nowak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, ss. 575. Rocznik Integracji Europejskiej, (6), 398-400. https://doi.org/10.14746/rie.2012.6.31