KAMPROWSKI, R. (2013). Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 437–439. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.34