., . (2012). Spis treści. Rocznik Integracji Europejskiej, (6), 3–6. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/11650