MORACZEWSKA, A. (2018). Hybrydowość granic Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 27-38. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.3