ADAMCZYK, A. (2018). Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji?. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 263–278. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.19