OLSZEWSKI, P., & CHOJAN, A. (2018). Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 135–146. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.10