PODGÓRZAŃSKA, R. (2018). Krzysztof Malinowski (red.), Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Instytut Zachodni, Poznań 2017, ss. 292. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 451-453. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.33