Redakcja, R. I. E. (2017). Słowo wstępne. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 7-8. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.1