Dulak, M. (2019). Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015–2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 171-193. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.12