Szynol, M. (2019). Integracja Bośni i Hercegowiny z Unią Europejską: szanse, wyzwania i perspektywy. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 225-242. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.15