Żarna, K. (2019). Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 323-332. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.22