Ratajczak, A. (2019). J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, ss. 258. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 383-384. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.28