Grzelczak, M. (2019). J. Kardaś, M. Pazdej, Ł. Stachowiak, E. Stępa (red.), Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 230. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 381–382. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.27