Marcinkowski, T. (2019). Kryzys migracyjny a kontrola granic wewnątrz Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 159–174. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.12