Cziomer, E. (2019). Wyzwania kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 189–202. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.14