Cianciara, A. K. (2019). Od ambitnego świętoszka do rozczarowanego buntownika. Jak wyjaśnić zmianę polskiej narracji o integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 295–309. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.21