Ratajczak, A. (2019). R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej, Wydawca: Compus, Kielce–Trnava 2018, ss. 168. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 366-367. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.28