Grosse, T. G. (2020). Postrzeganie polskiej demokracji w ujęciu porównawczym w odniesieniu do procesów integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 9-23. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.1