Popiuk-Rysińska, I. (2020). Suwerenność państw w międzynarodowych organizacjach integracyjnych. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 51-63. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.3