Wierzchowska, A. (2020). Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z Lizbony: pytanie o złożoność i odporność europejskiego systemu instytucjonalnego. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 65–83. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.4