Czub, J. F. (2020). Reprezentacja aktorów niepaństwowych w Unii Europejskiej a polska racja stanu. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 85–99. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.5