Grabina, G. (2020). Wpływ propagandy rosyjskiej na międzypaństwowe relacje Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej: na przykładzie Ukrainy i Polski. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 113–123. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.7