Dziewulska, A. (2020). Konceptualizacja bezpieczeństwa versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom w Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 125-140. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.8