Osiewicz, P. (2020). Rokowania cypryjskie 2015–2017. Przebieg, rezultat oraz konsekwencje dla Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 141–151. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.9