Potyrała, A. (2020). Gdy imigracja staje się koniecznością. Polityka imigracyjna Republiki Chińskiej na Tajwanie – lekcje dla Europy. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 153-165. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.10