Trojanowska-Strzęboszewska, M. (2020). Polityka Unii Europejskiej wobec nieregularnej imigracji. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 167-186. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.11