Koźbiał, K. (2020). Kraj Saary a początki integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 187-198. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.12