Gierat-Bieroń, B. (2020). Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 227–248. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.15