Pieszak, E. (2020). Kultura konsumpcji jako konsekwencja procesu ekonomicznego w kontekście przemian na terenie Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 259-269. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.17