Turczyński, P. (2020). Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – ambitne plany, skromne możliwości, potężni konkurenci. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 291-309. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.19