Karolak-Michalska, M. (2020). Procesy etnopolityczne jako jedno z uwarunkowań zarządzania etnopolityką w państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo subregionu. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 311-324. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.20