Bartkowiak, M., & Ratajczak, A. (2020). Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 359-372. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.23