Przybylska-Maszner, B. (2020). Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – kompetencje formalne i nieformalne w świetle postanowień traktatu lizbońskiego i praktyki działań. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 373-389. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.24