Koszel, B. (2020). Józef M. Fiszer, Mateusz Czasak, Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2020, ss. 485. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 391-392. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.25