Molo, B. (2020). Aleksandra Kruk, Konferencje monachijskie ds. bezpieczeństwa (2009–2019), Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020, ss. 298. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 393-395. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.26