Ratajczak, A. (2020). Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 566. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 396-398. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.27