Stachurska-Szczesiak, K. (2021). Czynnik „arabskiej wiosny” w stosunkach Unia Europejska–Algieria. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 107–123. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.7