Łaźniewska, E., Janicka, I., & Górecki, T. (2021). Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku „green smart city”. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 195–213. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.13