Włodyka, E. M. (2021). Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 357–364. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.22